Q&A

Materiał został zrealizowany na zlecenie Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. Decyzję o rozpoczęciu korzystania z systemu należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Niektóre wypowiedzi zawierają uproszczenia/skróty myślowe np. ”warzywa nie mają cukru” (w przypadku części warzyw obliczamy wymienniki węglowodanowe). Spożywanie przekąsek i ich rodzaj należy uzgodnić z lekarzem.