Eversense – przegląd aplikacji

Materiał został zrealizowany na zlecenie Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. Decyzję o rozpoczęciu korzystania z systemu należy skonsultować z lekarzem prowadzącym. System Eversnese wymaga 2x kalibracji dziennie.