Jak wygląda aplikacja Eversense?

Materiał został zrealizowany na zlecenie Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. Decyzję o rozpoczęciu korzystania z systemu należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.
Docelowe wartości glikemii i inne ustawienia w aplikacji należy indywidualnie ustalić z lekarzem leczącym cukrzycę.