Czas na zmiany. Odcinek 9

Materiał został zrealizowany na zlecenie Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. Decyzję o rozpoczęciu korzystania z systemu należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Ekstremalne aktywności np. wspomniane podczas filmu tzw „morsowanie” nie są dla wszystkich i decyzja o ich podjęciu powinna być skonsultowana z lekarzem.