Czas na Zmiany: Odcinek 10

Materiał został zrealizowany na zlecenie Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. Decyzję o rozpoczęciu korzystania z systemu należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Każdy chory na cukrzycę planujący uprawianie sportu wymaga indywidualnego uzgodnienia z lekarzem prowadzącym: czy nie ma przeciwwskazań do danej formy aktywności fizycznej i zasad postępowania (m.innymi jak zapobiegać hipoglikemii).
Osoba chorująca na cukrzycę powinna kontrolować stężenie glukozy we krwi przed rozpoczęciem treningu, w jego trakcie i po (nawet do kilkunastu godzin po), musi wiedzieć jak precyzyjnie dopasować dawki insuliny, ile i kiedy spożywać dodatkowo węglowodany.