Czas na zmiany: Odcinek 16

„Uwaga: Osoba z cukrzycą planująca odchudzanie powinna ustalić jego zasady, planowaną szybkość spadku masy ciała i sposób postępowania z lekarzem.”
System Eversense służy do ciągłego monitorowania glikemii (CGM) i jego stosowanie nie powoduje (bezpośrednio) utraty masy ciała. Korzystanie z CGM pozwala natomiast m.in. sprawdzić jak dieta, ćwiczenia, leki lub inne czynniki mają wpływ na zmienność stężenia glukozy we krwi. Zmiana diety przez osobę chorą na cukrzyce powinna zostać skonsultowana z lekarzem prowadzącym.