Czas na Zmiany: Odcinek 17

Materiał został zrealizowany na zlecenie Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. Decyzję o rozpoczęciu korzystania z systemu należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.
Uwaga! Jeżeli chorujesz na cukrzycę to udział w tak intensywnych aktywnościach fizycznych jak wspomniany w filmie „Marsz śledzia” powinieneś uzgodnić z lekarzem (czy nie masz do niego przeciwwskazań- lekarz uwzględni stan Twojego zdrowia, powikłania cukrzycy i inne choroby współistniejące) i zasad postępowania (m.innymi jak zapobiegać hipoglikemii).