FAQ

W tym miejscu odpowiadamy na wasze pytania.

Jeśli masz pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy, to możesz je nam przesłać za pomocą formularza u dołu strony.

Co to jest CGM?

Ciągłe monitorowanie glikemii (ang. continuous glucose monitoring) lub CGM, oznacza pomiar stężenia
glukozy w organizmie w czasie rzeczywistym. Jest to pomiar stężenia glukozy w płynie śródtkankowym,
który odbywa się co kilka minut przez 24 godziny na dobę. Zaletą ciągłego monitorowania jest
dostarczanie pomocnych informacji w wykrywaniu epizodów hipoglikemii i hiperglikemii, trendów
glikemii oraz wskazanie jak dieta, ćwiczenia, leki lub inne czynniki związane ze zdrowiem mają wpływ na
jej zmienność.


Co to jest Eversense?

Eversense to najnowszy system do ciągłego monitorowania glikemii z jedynym długodziałającym
czujnikiem. Czujnik umieszczany jest pod sk
órą na ramieniu i działa przez 90 dni. Dane o poziomach
glukozy wysy
łane są do aplikacji na telefonie za pomocą nadajnika noszonego na ramieniu.
Gdzie umieszcza się czujnik?
Czujnik (sensor) jest umieszczony pod skórą w górnej części ramienia. Na skórze, nad sensorem
umieszcza si
ę nadajnik (przy pomocy plastra), który przesyła dane do aplikacji zainstalowanej na
urz
ądzeniu mobilnym, np. smartfonie.


Dla kogo jest przeznaczony system CGM?

System Eversense CGM jest przeznaczony dla osób z cukrzycą typu I i II powyżej 18 roku życia.

Gdzie można kupić?

System Eversnese CGM można zakupić kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu 801 080 104
lub
22 481 55 25


Kto przeprowadza zabieg umieszczenia czujnika?

Czujnik umieszczany jest podczas krótkiego zabiegu przeprowadzanego przez lekarza w jednej z
placówek współpracujących.

Czy muszę mieć zaświadczenie od mojego lekarza prowadzącego?

Tak. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zabiegu.

Ile działa sensor?

Sensor działa przez 90 dni. Po tym czasie, czujnik musi zostać usunięty. Sensor jest usuwany podczas
krótkiego zabiegu przeprowadzanego przez lekarza w jednej z placówek współpracujących.


Czy nadajnik również trzeba wymieniać co 3 miesiące?

Nie. Nadajnik działa przez 12 miesięcy. W tym czasie nadajnik jest objęty gwarancją udzielaną przez
producenta.

Czy mogę latać samolotem z włączonym nadajnikiem?

Tak. Nadajnik może być włączony w trakcie lotu. Stosowanie CGM w liniach lotniczych jest bezpieczne.
Należy jednak przestrzegać miejscowych przepisów oraz zaleceń linii lotniczych dotyczących korzystania
z urządzeń mobilnych.


Czy dane będą takie same jak w badaniu glukometrem?

Badanie CGM polega na pomiarze stężenia glukozy w płynie śródtkankowym. Pomiar odbywa się za
pomocą czujnika umieszczonego w tkance podskórnej. Różnice w odczytach glukozy mogą wynikać z
metody pomiaru, ponieważ glukoza do płynu śródtkankowego dociera z fizjologicznym opóźnieniem,
dlatego wyniki odczytów mogą się nieznacznie różnić.


Co zrobić w sytuacji znacznych różnic w pomiarach przy pomocy glukometru i CGM?

W sytuacjach znacznych różnic w wynikach stężenia glukozy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
pod numerem 801 080 104.


Jakie są przeciwwskazania?

Lista przeciwwskazań znajduje się na stronie www.eversense.pl

Czy można umieszczać sensor dzieciom?

Nie. System jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.


Czy system Eversense jest połączony z pompą insulinową?

Nie, jest to niezależny system, który nie jest zintegrowany z pompą insulinową.


Czy trzeba się mierzyć glukometrem podczas użytkowania systemu Eversense CGM?

Tak. System Eversense do ciągłego monitorowania glikemii jest wskazany jako pomocniczy element, który
uzupełnia, a nie zastępuje informacji uzyskanych ze standardowych urządzeń (glukomentrów), do badania
poziomu glukozy we krwi. System wymaga regularnej kalibracji (mi. 2 razy dziennie).


Co to jest kalibracja?

Kalibracja jest to wykonanie pomiaru stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru, oraz wprowadzenie
wyniku do odbiornika CGM w celu zachowania dokładności odczytów glikemii z czujnika.


Jak często trzeba się kalibrować?

Eversense wymaga 2 kalibracji w ciągu dobry, w odstępie od 10-12 godzin.


Kiedy pojawiają się alarmy wibracyjne?

Alarmy wibracyjne pojawiają się w sytuacjach zbyt szybkiego wzrostu lub spadku stężenia glukozy w
zależności od indywidualnych ustawień parametrów systemu.

Czy mogę się kąpać z nadajnikiem?

Eversense jest wodoodporny do 1m przez 30 minut.

Czy zabieg jest bezpłatny?

Zabieg nie jest dodatkowo płatny.

Jaka jest cena?

Cena zakup systemu Eversense jest porównywalna do ceny innych urządzeń z kategorii CGM. W razie dodatkowych zapytań
zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią 22 481-55-25